اخبار صنعتی

نحوه استفاده صحیح از بانوج

2021-12-22
(هاموک)اول از همه، روی درخت پژمرده یا در حال مرگ بانوج نسازید که عمر درخت را کوتاه می کند، به اکولوژی طبیعی آسیب می رساند و به احتمال زیاد شما را در معرض خطر شکستگی قرار می دهد.
(هاموک)ثانیاً، حتماً آن را مطابق دستورالعمل نصب کنید تا اطمینان حاصل شود که استحکام آن می تواند وزن شما را در تمام طول شب تحمل کند، در غیر این صورت، ممکن است اغلب به دردسر افتادن بیفتید.
(هاموک)در نهایت هنگام انتخاب مکان آن را هنگام طلوع خورشید در جای خنک بسازید تا بهتر بخوابید و آفتاب نسوزد.