اخبار صنعتی

معرفی پایه صندلی بانوج

2021-12-22
پایه صندلی هاموکیک ملافه سبک و آسان برای حمل در فعالیت های صحرایی است. مواد ساخت بانوج معمولاً به درختان بسته می شود.

پایه صندلی بانوجبا توجه به مواد ساخته شده به بانوج پارچه ای و بانوج توری طناب تقسیم می شود. بانوج های پارچه ای معمولاً با پارچه های نازک بوم یا نایلونی دوخته می شوند و بانوج های توری طنابی معمولاً با طناب نخی یا طناب نایلونی بافته می شوند. بانوج توری طنابی مخصوصاً در جنگل های گرمسیری و تابستان گرم مناسب است، در حالی که بانوج پارچه ای دامنه کاربرد وسیع تری دارد. در فصول دیگر به جز مناطق سردسیر شدید و زمستان قابل استفاده است. بانوج عمدتاً به عنوان ابزار خواب افراد در سفر یا اوقات فراغت استفاده می شود.